Sacred Heart School


Go to content

Scéalta Ghaeilge

Students' WorkLá breithe Lóbó a bhí ann. Bhí sé naoi mbliana d’aois. D’eirigh sé go luath ar maidin agus rith sé isteach sa chistin. Nuair a d’ith sé an bricfeasta rith sé ar scoil. Bhí cuirí ina ghlach dá chairde. Bhí athas orthú go leir. Ar a trí a chlog, rith Lóbó abhaile. Chroch Mamaí balún agus rinne sí féasta a ullmhú. Ar a cúig a chlog, thainig na páistí. Bhí sceitimíní áthas ar na páistí. Thug na páistí bronntanais do Lóbó. “Ó go raibh maith agat,” arsa Lóbó. Thosaigh siad ag imirt cluiche. Chuir mamaí glaoch ar Lóbó. Thosaigh siad ag canadh. “Lá breithe sona duit” arsa a chairde agus shéid sé na coinnle. “Hip hip hooray” arsa na páistí. Thosaigh siad ag ithe an cácá breithe, criospaí, seaclaid agus milséan. “Lá iontach ag sugradh agus spraoi” arsa Lóbó. “Tá sé in am dul abhaile a phaistí” arsa maimaí. “Slán agus go raibh maith agaibh arís”arsa Lóbó.

Sorcha agus Sinéad


Lá le Pádraig a bhí ann. Bhí na páistí i scoil Lóbó ag súil leis an bPhairáid mhór. Bhí Lóbó ag siúil leis an bpáiráid freisin.
Bhí na eadaí bailithe aige le seachtain. Bhí hata dearg le cleite bán, búataisí dubha, crios dubh, bríste glas agus seicéid glas aige. Ghléas sé é féin. D’fhéach sé air féin sa scáthan. Bhí sé an-shásta leis féin.

D’fhág sé an tigh agus bhí sé i lár bPort Laoise ag a haon déag a chlog. Nuair a tháinig sé bhí gach duine gléasta suas in eadaí glas. Thosaigh an Pairáid ag a dó dhéag a chlog. Chuir an banna ceoil tosú leis an bp, ansan na leanaí scoile, piledóirí, rinnceóirí , capaill, Naomh Pádraig agus ansan Brígáid Dóitean mór dhearg. Smaonimh Lobó ar phlean. Nuair a bhíonn éinne ag féachaint léim sé ar. Chonaic sé cnaipí ag gach dath agus cruth. Brú sé an cnaipe gorm. NÍ NÁ NÍ NÁ! Bhí iontas ar fad ar Lóbó. Bhrúigh sé an cnaipe arís agus stop sé.

Bhrúigh sé an cnaipe corcra. Chuaigh dreimire mor suas sa spéir. Chuaigh Lóbó suas ar agus bhí radharc iontach ar fad ann. Chuaigh sé síos go tapa. Bhrúigh sé an cnaipe corcra arís agus tháinig an dréimire anuas.

Bhrúigh sé an cnaipe buí. Tháinig píobán mór amach. Bhí an uisce ag teacht as an bpíobán. Cheap gach duine go raibh sé ag cur báistí. Bhí gach duine fliuch go craiceann. Bhí eagla an domhain ar Lóbó. Tháinig fear dóitéan isteach agus bhrúigh sé an cnaipe. Ach ní raibh táisc ná tuirisce ar Lóbó.

Emma and Shaunagh


Lá Breithe Lóbó!!


Lá breithe Lóbó a bhi ann. Bhi sé naoi mbliana d’aois. D’eirigh Lóbó go luath agus rith sé isteach sa chistin. Bhi a lán cartai agus cúpla bronntanas ar an mbord. D’oscail Lóbó iad agus bhi sé ana sásta leo.

Rith Lóbó ar scoil. Bhi cuireidh ina ghlaic dona chairde. Bhi ceann le haghaidh gach duine. Bhi gach duine ana sásta. Dúirt gach duine go mbeadh said ag teacht go teach Lóbó tar éis scoile.

Rith Lóbó abhaile tar éis scoile. Chabhraigh sé lena Mham na bailún a chrochadh agus an féasta a ullmhú. Ar a ceathair a chlog tháinig na cáirde. Bhi bronntanas le haghaidh Lóbó ag gach duine. Chuir Lódbó fáilte rompu. Rith siad amach sa gháirdin agus thosaigh siad ag súgradh le liathroid.

Go tobann thosaigh sé ag cur báisti agus chuir Mam gloach uirthi chun teacht isteach. Rith Lóbó agus a cháirde iseach sa teach.
Thosaigh said ag súgradh “Hide and Seek”. Dhún Mimi a súile agus thosaigh si ag caint. “1, 2, 3, 4, 5 ……..”

Chuaigh a páisti eile i bhfolach. Rith Lóbó timpeall an seomra ach ni raibh a chairde in aon áit I dtigh Lóbó. Smaoinigh sé ar phlean. Bhi a phlean iontach ar fad. Rith sé isteach sa chistin. D’ fhéach sé timpeall an seomra agus léim se isteach i mbosca.

Duine ar dhuine chonaic Mimi gach duine, ach amhain, Lóbó.

CÁ BHFUIL LÓBÓ????

Chuaigh said isteach sa chistin. “Ta an bosca sin ag bogadh” arsa Mimi. D’oscail mam é go cúramach. Cé a bhi ann ach Lóbó! Agus a phús lan de sheaclaid!! “La breithe shona duit” a chanadar. Fuair said piosa cáca mór. D’ol said liomanáid agus coca cola agus oraiste. D’ith said criospai agus seaclaid agus milseain. Nuair a bhi said ag dul abhaile bhi mala le bronntanas beag agus milsean ag gach duine. Duirt gach duine go raibh an féasta an ceann is fearr riamh. Ni raibh aon partai nios fearr.

Ghlan Lóbó agus a Mham an teach. D’oscail Lóbó a bhronntanas eile. Chuaigh sé go dti an leaba. Bhi lá iontach aige. B’é an breithlá is fearr ar an domhain a bhi aige.

AislingLá breithe Lóbó a bhí ann. Bhi sé naoi mbhlina d’aois. Dhúisigh Lóbó ar maidin agus sios an staighre agus rith sé go dtí an seomra suí. Bhi cartaí agus bronntanas ar an urlár dó.
Rith Lóbó go dti an scoil. Bhi cuiridh ina ghlaic do na chairde. “Go raibh maith agat”, arsa a chairde. Bhi gach duine ana sásta. Chroch Mamai balún agus bhí feasta ana mhór ar an mbord.

Tháinig gach duine go dti teach Lóbó tar eis scoile. Rith Lóbó agus a chairde amach sa ghairdín agus thosaigh said ag imirt cluiche peile. Ach thosaigh sé ag cur báistí. Rith siad isteach an doras. Thosaigh said ag súgradh cluiche folaigh. Bhi Mimí ag comhaireamh a haon, a dó a tri…. “Táim ag teacht, an bhfuil tú réidh”, arsa Mimí. Fuair Mimí gach duine ach amháin Lóbó
.
“CA BHFUIL LÓBÓ?”

arsa a chairde. Ni raibh aon áit chun dul i bhfolach ag Lóbó, ansin bhi smaoineamh ag Lóbó. Rith sé go dti an chistin agus chuaigh sé isteach i mbosca ar an mbord. Ansin rith Mamaí Lóbó isteach sa chistin. Lean cáirde Lóbó í isteach sa chistin agus bhailigh siad timpeall an bhosca. Fuair siad Lóbó. Bhi áthas orthu. D’ith siad an féasta ansin.

Síobhán agus Chrístín

Home Page | Our School | School Projects | School Activities | Students' Work | Celebrations | Site Map


Sacred Heart Primary School, Church Avenue, Portlaoise, County Laois. Tel. (057) 8621904 | preshart.ias@eircom.net

Back to content | Back to main menu